Yahudiler ve Hristiyanlar cennete girer mi?

Yahudiler ve Hristiyanlar cennete girer mi?

10:51:55 | 2019-11-25
HÜSEYİN CETİN
HÜSEYİN CETİN      h.hoca.ank@hotmail.com

ahudiler ve Hristiyanlar cennete girer mi?

      Yahudilik,hristiyanlık,Musevilik, İslamiyet ve Allah’ın gönderdiği bütün dinler semavi dinlerdendir.Yani ilahi dinlerdendir ve hepsi de Allah’tan inzal olması itibariyle öz de birdirler.Çünkü hepsinin de kaynağı aynıdır.Hz. Adem’den Hz.Muhammed’e kadar gelen dinlerin hepsi orjinalinde birdir.Çünkü bunların hepsi TEVHİD dinidir.Hepsi de özde İSLAM dır.Hepsinde de zina,içki,kumar,iftira,yalan v.b.haramdır. Aynı şekilde hepsinde de ibadetler toplumun özelliklerine göre uygulamada küçük değişiklikler olmasına ramen özde aynıdır.

         Burada şu husus unutulmamalıdır ki Hz.Muhammed’den önce gelen  dinler  insanlar tarafından tahribata uğradığı için Allah yeni bir din göndermiştir.Her gelen din kendinden önceki dini nesh etmiştir.Kuran’ı Kerim kendinden önceki bütün muharref kitapların geçerliliğini kaldırmış, yeni bir din ikame etmiştir.

       Hz. Muhamme’den önceki bütün semavi dinlerin tevhid dini oluğundan hareketle  bu dinleri orjinaline göre iman edip amel işleyenler Allah’ın emir ve yasaklarına uyan kimselerdir. Dolayısıyla Hz. Adem’den Hz.Muhammed’e kadar gönderilen bütün peygamberlere inanan ve hayatını o peygamberin öğretilerine göre tanzim eden herkes mü’mindir. Ve bu kimseler  cennete er ya da geç gireceklerdir.  
ETİKET :  

Tümü