ÖLÜM GÜZEL ŞEY

Ölümün yüzü soğuk olsa da Hz.Adem’den beri değişmeyen acı bir gerçek.

10:53:07 | 2019-11-25
HÜSEYİN CETİN
HÜSEYİN CETİN      h.hoca.ank@hotmail.com

Öleceğiz,öleceğiz müjdeler olsun

        Ölümü de öldüren Allah'a secdeler olsun

                                                  N.Fazıl KISAKÜREK

 

Ölümün yüzü soğuk olsa da Hz.Adem’den beri değişmeyen acı bir gerçek.Çünkü yaratan yeryüzünde düzeni bu şekilde kurmuştur. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur :Ölümü aranızda biz takdir ettik. Biz önüne geçilecekler değiliz.Yerinize diğer benzerlerinizi getireceğiz ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden oluşturacağız. VAKIA60,61

 

Dünya yaşamı şüphesiz ki bir imtihandır.Bu imtihanı başarıyla geçmek Müslümanın şiârı olmalıdır. “ Andolsun ki sizi, biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve mahsullerden yana eksiklikle imtihan edeceğiz, sabredenlere müjdele.”Bakara 155 ayeti bu hususu açıklamaktadır.Yaşantımızdaki her durum karşısında müslümana düşen sabırve metanet olmalıdır.Başımıza her türlü olumsuz ya da olumlu gelişmelerin gelmesi olasıdır.Böyle durumlarda “innâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn” diyebilmek Allahın’ın istediği bir kul olma  yoludur.

 

Müslüman ölüme her daim hazırlık olmalı,her an ölüm meleğiyle karşılaşabileceği gerçeğini aklından hiç çıkarmamalıdır.Burada Hz Ömer’in şu anekdotunu hatırlamakta yarar vardır.Hz.Ömer her gün ölümü kendisine hatırlatması için maaşlı birini tutar.Gün gelir Hz. Ömer’in saçına aklar düşmeye başlayınca o kişinin işine son verir.Artık beyaz saçlar ölümü her zaman hatırlatıcı bir uyarandır artık Hz.Ömer için.

 

Her gün sabah uyandığımızda o günümüzün dünyadaki son günümüz olabileceği,evimizden çıkarken bu çıkışın son çıkışımız olabileceği,kıldığımız namazın son namazımız olabileceği düşüncesi hiç aklımızdan çıkmamış olsa davranışlarımızda ve hayatımızda belki kayda değer değişiklikler olacaktır.

 

Ölüme  hazırlıklı olsak,Allah’ın emrini ve yasaklarını ihlâl etmemiş olsak Peygamberimizin buyurduğu gibi ölmeden önce ölüp,hesaba çekilmeden önce kendi kendimizi hesaba çekebilmiş olsak ölümün güzel olabileceğini de belki de düşünmeye başlayacağız.

 

Ölüm güzel şey,budur perde ardından haber...

Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber?...N.fazıl

 

Gün gelecek bizler de her fani gibi ölüceğiz ve bizim de salamızı verecekler.Toprağın altında bedenimiz çürüyecek ve her yapıp ettiğimizden ya da yapmamız gerekip de yapmadıklarımızdan  hesaba çekileceğiz.Kur’an’da:

Zira, kim zerre miktarı bir hayır işlerse, onun mükâfatını görecek. Kim de zerre miktarı bir şer  işlerse, onun karşılığını görecek. (Zilzal,7)buyrulmaktadır.

 

Kişi daha ölmeden cennete gideceğini bilir.Kuran’da şöyle buyrulur:Melekler, onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, “Selâm size! Yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin cennete” (Nahl,32)derler.

Ölüm meleğiyle karşılaşma anında bu müjdeye nail olanlardan olmamız dileğiyle..
ETİKET :  

Tümü