KUTLU DOĞUM

Kutlu doğum haftası denilince Hz.Muhammed(S.A.V)gelir.

10:48:41 | 2019-11-25
HÜSEYİN CETİN
HÜSEYİN CETİN      h.hoca.ank@hotmail.com

KUTLU DOĞUM

 

Kutlu doğum haftası denilince Hz.Muhammed(S.A.V)gelir.Çünkü ülkemizde 1989 yılından beri kutladığımız Kutlu Doğum Haftası peygamberimizin dünyaya teşrifleri olan 20 Nisan 571 yılının miladi sene-i devriyesidir.

 

Peygamberimizin babası Abdulmuttalib´in oğlu Abdullah, annesi ise Vehbin kızı Amine’dir.Peygamberimizi önce annesi emzirdi.Daha sonra Ebu Leheb’in azadlı kölesi Süveybe emzirmiş olmakla beraber asıl sütannesi Halime’dir.

 

Peygamberimize Muhammed ismini dedesi vermiştir.”Muhammed” çok övülen övgüye mazhar olan demektir.

 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın asli görevinin halkı din konusunda aydınlatması olması hasebiyle bu kutlu hafta tüm ülkemizde,dış temsilciliklerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen programlarla kutlanmakta,peygamberimiz ve İslam dini halkımıza anlatılmaktadır.Son dönemlerde okullarda da bu kutlamalara yer verilmekte,çeşitli proğramlarla öğrencilerimiz dini hassasiyetler noktasında bilinçlendirilmekte,bilgi ve görgüleri artırılmaya çalışılmaktadır.

 

Kur’an’ın ifadesiyle Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz,dünyaya teşrif eder etmez bazı olağan dışı hadiseler cereyan etmiş,o güne kadar pekte alışık olunmayan bu olaylar ibrete şâyan olmuştur.Bunlar kısaca;

--O gece, bin yıldır  ateşe tapan mecûsîlerin  bin seneden beri yanmakta olan taptıkları  ateş aniden sönüverdi.

 -Sevgili peygamberimizin dünyaya geldiği gece, büyük  bir yıldız doğdu. Bunu gören Yahudi alimleri, Tevratta belirtilen paygamberin doğduğunu anladılar. Ashab-ı kiramdan Hasan bin Sabit anlatır: "Ben sekiz yaşında idim. Bir sabah vakti Yahudinin biri; "Ey Yahudiler!" diye çığlık atarak koşuyordu. Yahudiler; "Ne var, bu bağırman nedendir?" diyerek yanına toplanınca, o; "Haberiniz olsun  Ahmed'in yıldızı bu gece doğdu! Ahmed bu gece dünyaya geldi..." diye cevap verdi.

 -Peygamberimizin doğduğu gece Kabe'deki putların hepsi yüzüstü yere yıkıldı.

-Medayin şehrindeki İran Kisrasının sarayının on dört kulesi, burcu yıkıldı. O gece gürültüyle ve dehşetle uyanan Kisra ve halkı; yine kendilerinden bazı ileri gelenlerin gördükleri korkunç rüyaları tabir ettirdiklerinde, bunun büyük bir şeye alamet olduğunu anlamışlardı.

-O zaman mukaddes sayılan Save Gölü'nün de o gece bir anda suyu çekilip kuruyuvermişti.

- O gece Semave Deresi taşmıştır.

 

Hz Muhammd’e ve O’na tebliğ edilen İslam Dinine tâbî olup,bu dinin emir ve yasaklarını hayatına tatbik etmek hiç kuşkusuz her mü’minin şiârı olmalıdır.Hal böyle olunca peygamberden ayrı olarak dini yaşamanın mümkün olmadığı âşikar olur.

 

“Kim Resûl'e itaat ederse, gerçekte Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, Biz seni onların üzerine bekçi göndermedik.” [Nisa80]

"De ki: Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günâhlarınızı bagışlasın..." [Âl-i İmran 31]
 

"Allah ve Peygambere itaat edin ki, size de merhamet edilsin." [Âl-i imran 132]

"İşte bütün bu hükümler, Allah'ın koyduğu hükümler ve çizdiği sınırlardır. Kim Allah'a ve Peygamberine itâat ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar, orada ebedî olarak kalacaklardır. İşte büyük kurtuluş budur. Kim de Allah'a ve Peygamberine isyan eder ve Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa Allah onu da ebedî kalacağı cehennem ateşine koyar. Onun için alçaltıcı bir azab vardır." [Nisa 13-14]
 

 

 

 

"Allah'a itaat edin, Resûle de itaat edin ve (kötülüklerden) sakının. Eğer (itaatten) yüz çevirirseniz bilin ki Resûlümüzün vazifesi apaçık duyurmak ve bildirmektir." [Maide-92]

“...Eğer siz gerçekten müminlerseniz, Allah’a ve Peygamberine itaat ediniz.” [Enfal 1]

"Ey iman edenler, Allah'a ve Resulü'ne itaat edin. İşitip durduğunuz halde onun emirlerinden yüz çevirmeyin!" [Enfal 20]

"Her kim Allah'a ve Resûlüne itaat eder, Allah'a saygı duyar ve O'ndan sakınırsa, işte asıl bunlar mutluluğa erenlerdir." [Nur-52]

“Hem namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete eresiniz." [Nur 56]

"O gün yüzleri ateş içinde çevirilirken: "Ah keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik!" derler." [Ahzab 66]

"Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın." [Muhammed-33]

"...Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim yüz çevirirse, onu can yakıcı azaba uğratır."[Fetih-17]

 

Din konusunda yazar çizerlerden bazılarının iddia ettiği gibi Hz Muhammed olmadan Kur’an’ı anlamakta yaşamakta mümkün görülmemektedir.Bu  konuyu ilerde daha ayrıntılı olarak işlemek ümidimizdir.

 

Bu kutlu nebiye komşu olmamız dileğiyle…a

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed.

 
ETİKET :  

Tümü