KİM BU CENNET VATANIN UĞRUNA OLMAZ Kİ FEDÂ

Nasıl ki bir fert,bir aile yuvasız yaşayamaz ise bir toplum da vatansız yaşayamaz.Bağımsız bir vatan, bizim gibi esaret altında yaşamaya alışkın olmayan bir millet için zaruridir.

10:41:08 | 2019-11-25
HÜSEYİN CETİN
HÜSEYİN CETİN      h.hoca.ank@hotmail.com

KİM BU CENNET VATANIN UĞRUNA OLMAZ Kİ FEDÂ

Nasıl ki bir fert,bir aile yuvasız yaşayamaz ise bir toplum da vatansız yaşayamaz.Bağımsız bir vatan, bizim gibi esaret altında yaşamaya alışkın olmayan bir millet için zaruridir. Bağımsız bir vatanda yaşamayı genlerinden getiren bir millet olmamız hasebiyle atalarımız ve milletimiz tarih boyunca  var olma savaşı vermişlerdir.Bizler tabir-i caizse tavuk gibi yaşamaktansa horoz gibi ölmeyi şiâr edinmiş necip bir milletiz.

Belki de bu özelliğimizden dolayı İslam’ın sancaktarlığını ve mazlum Müslüman halkın hâmiliğini yüzyıllarca bu millete Allah nasip etmiştir. Yeter ki bu aşk ve şevkle vatan sevgisinin imandan geldiğinin şuuruna vararak her ferdin kendine düşen görevi karşılık ve çıkar gözetmeksizin yerine getirme noktasında son derece hassas olması gerektiğinin bilince olalım.

Atalarımız olan Fatihlerin,Kanunilerin izinde gittiğimiz sürece ve gelecek nesilleri de bu istikamette yetiştirdiğimiz müddetçe bu vatana ve diyar-ı İslam’a bi iznillah çok hizmet nasip olacaktır.Peygamberimiz(S.A.V) Vatan sevgisi imandandır buyurarak,vatanımıza bağlılığın ve O’nu sevmenin gerekliliğini bizlere tavsiye etmişlerdir.İmanı kalbine  yerleştiren Müslüman vatanı için feda-yı can eylemez mi?

            Milletimiz öylesine necip bir millet ki vatanına göz diken hainleri her dönemde tarihin derinliklerine gömmesini bilmiştir.Söz konusu vatan olunca bütün dünyalıklar teferruat sayılmış,her şey elin tersiyle itilmiş;anadan,babadan,serden ve yârdan vaz geçilmiştir.Çünkü sonunda  ya şehâdet gibi peygamberlikten sonra en yüce mertebe, veya gazilik olacağına can-ı gönülden inanılmıştır bu şuhedâ toprağında.

Merhum Akif’in :

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda,

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şühedâ,

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüdâ,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.”

Dizeleriyle bu düşüncenin kıyamete kadar hakim olacağını adeta tüm dünyaya haykırıyoruz.

Bir Müslüman dinini,canını,malını,namusunu ve neslini devleti vasıtasıyla korur. Devlet olmazsa farz olan mezkür maddeleri koruyup gözetmekte son derece zorlaşır.Dolayısıyla tarih boyunca topraklarımız üzerinde emelleri olan  hainlere karşı  kanımızın son damlasına kadar bu toprakları savunmak her vatan severin üzerine bir borçtur.

Batı, atalarımızı bu topraklardan atmak için yüzlerce yıl haçlı seferleri düzenleyerek saldırılarda bulunmuştur.Haçlı seferlerinin şekil ve boyut değiştirerek devam ettiği günümüzde bize düşen atalarımızın emanetine her zamankinden daha sağlam çıkmaktır.

Bizler belki de hiç olmadığımız kadar iç ve dış entrikalara karşı uyanık olmalıyız.İlim,fen, ekonomi,teknik v.b. her alanda donanımlı,öz güveni tam,geçmişimizden ve şanlı tarihimizden ilham alarak geleceğimizi sağlam bir şekilde inşâ etmeliyiz.

Hainler,milletimizi aç ve zelil düşürmek için  bu topraklarda çeşitli senaryolara figüranlık yapmışlar, milletimizi dizayn etme yoluna gitmişlerdir.Fakat bu millet dahili ve harici hainlere karşı her defasında  dimdik ayakta durmasını başarmıştır.Kıyamete kadar da böyle olacaktır inşallah. Bu milletin ayaklarına pranga harekâtının son halkası olan 15 temmuz gecesini iman ve  vatan aşkıyla  engelleyen bu necip millet, hainlerin hayallerini bir kez daha boşa çıkarmıştır.Her kim olursa olsun vatanımızda gözü olan  bütün hainlere şunu hatırlatıyoruz ki;bizler bir karış  toprağımız için dünyaları yakmaya hazırız.Peygamberin övgüsüne mazhar olmuş komutan ve askerin feth ettiği bu topraklarda ÇANAKKALE RUHU hiçbir zaman bitmeyecektir.

Şunu kimse unutmasın ki,bizim için  vatanımızda  sıkıntı çekmemiz gurbette bolluk içinde yaşamamızdan yeğdir.

 

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,

Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.”

 

 “Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın,
Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın
Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme tanı
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı,
Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı,
Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı.”

“Hakiki vatansever, vatanını diğerlerine üstün tutan değil, vatanının söz konusu övgüye (üstünlük övgüsüne) mazhar olmasını sağlayacak şekilde hareket edendir”.Aliya İzzetbegoviç

“Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır”. M. Akif Ersoy

“Vatan için ölmekse kaderim; böyle kaderin ellerinden öperim”. Mehmet Akif Ersoy

“Şahsınıza kötülük eden bir düşmanı affediniz, lakin vatanınıza ve milletinize kötülük eden bir kimseyi, asla affetmeyiniz”.Hz. Ali (r.a)

VATANIMIZI DEDELERİMİZDEN MİRAS DEĞİL,GELECEK NESİLLERİMİZDEN EMANET ALDIK.BU EMANETİ  SAHİBİ OLAN BİR SONRAKİ NESLE TASTAMAM TESLİM ETMEK HER VATANSEVERİN GAYESİ OLMALIDIR.
ETİKET :  

Tümü