İslamda Sünnetin Yeri ve önemi

Sünnet denilince peygamberimizin sözleri,fiilleri ve takrirleri akla gelmektedir.

10:54:13 | 2019-11-25
HÜSEYİN CETİN
HÜSEYİN CETİN      h.hoca.ank@hotmail.com

İslam’da Sünnetin Yeri ve Önemi

Sünnet denilince peygamberimizin sözleri,fiilleri ve takrirleri akla gelmektedir. Günümüzün modern din alemlerinin söylemlerinde sünnet olmadan sadece Kuran ile dinimizi anlayabilir,hayatımızı sünnet olmadan da Kuranile inşa edebiliriz gibi yorumların çokça yapıldığını görmekteyiz. Peki gerçekten sünnet olmadan da dini tam anlamıyla yaşamamız mümkün müdür?

Sünnet;Kuran'ın bir nevi açıklaması olup Kuran’ı ilk tebliğ eden,yorumlayan,yaşayıp onu hayatına tatbik eden ilk kişi  Hz. Muhammed Mustafa’dır.

Sünnet olmadan Kuran’ın yaşanamayacağı,su getirmez bir gerçektir.Kuran’ı Kerim’i ilk  ve en iyi açıklayan Hz. Muhammed olduğuna göre, sünnet olmadan Kuran’ı tam anlamıyla açıklamak mümkün olmayacağı için İslam’ı yaşamak ta o denli zorlaşır.Birkaç örnekle  açıklayacak olursak; Haccın nasıl yapılacağını Efendimizin uygulamalarından öğreniyoruz.Kuran’ı Kerimde abdestin sadece farzlarının neler olduğunu açıklamıştır.Abdesti bütün yönleri ile Peygamberimizin uygulamalarından öğreniyoruz.Yine aynı şekilde namazın nasıl kılınacağını,hangi rekatlarda hangi surelerin okunacağı ,namazı bozan durumların, namazın vaciplerinin, farzlarının, adaplarının neler olduğunu,abdesti bozan durumların, orucu bozup kaza gerektiren,kefaret gerektiren durumların neler olduğunu sünnetten öğrenmekteyiz.

Sünnet insan hayatının bütün yönleriyle nasıl ele alınması gerektiğini  ve Kuran’ın nasıl yaşamamız gerektiğini açık bir şekilde bize gösteren ilimdir.

Sünnet için peygamberimizin söz,fiil ve takrirlerine denir demiştik.Peygamberimizin sözleri için hadis terimini kullanmak en doğru olanıdır.Fiil ise peygamberimizin yapıp ettiklerini yani davranışlarına diyoruz.Takrir;peygamberimizin yapmadığı halde sahabelerinin yaptıklarına onay vermesidir.Örnek olarak bir savaşta askerlerin yoğun kış şartları yüzünden boy abdesti yerine teyemmüm aldıklarını sonradan öğrenerek onay vermesidir.

"Kim peygambere itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur." (Nisa, 4/80) , (O,Hz. Muhammed), heva ve hevesinden konuşmaz!) (53/Necm-3,  Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çetindir  (Haşr,59/7).Ayetleri dikkate alındığında peygamberimize uymanın ne kadar önemli olduğu gün yüzüne çıkar. Hz.Muhammed hiçbir zaman Kur’an’a muhalif ne bir söz söylemiş, ne de bir davranış sergilemiştir.Dolayısıyla Hz. Muhammed’e uyan Allah’a uymuş,O’nun yolundan gitmiş olur.
ETİKET :  

Tümü