DİN VE HURAFELER

Dinimiz İslam, inzal olduğu ve asrı dönem itibari ile saf,duru,aklı delillere dayanan, uygulanması,hayata tatbiki son derece kolay ve günlük hayatın problemlerine etkili çözüm bulma açısından düşünüldüğünde günümüz din anlayışına göre farklılıklar arz etmektedir.

10:40:08 | 2019-11-25
HÜSEYİN CETİN
HÜSEYİN CETİN      h.hoca.ank@hotmail.com

DİNİMİZ VE HURAFELER

Dinimiz İslam, inzal olduğu ve asrı dönem itibari ile saf,duru,aklı delillere dayanan, uygulanması,hayata tatbiki son derece kolay ve günlük hayatın problemlerine etkili çözüm bulma açısından düşünüldüğünde günümüz din anlayışına göre farklılıklar arz etmektedir. Dinimize sonraki asırlarda bilerek ya da bilmeden insanları İslam’a ısındırmak maksadıyla dinimizde olmayan pek çok eklenti ilave edilmiş,bunlar insanlara İslam’ın ruhundanmış gibi sunulmuştur. Dinin özünü bilmeyen,Kuran’a ve sünnete tam manasıyla vâkıf olmayan insanlar bu durumu dindenmiş gibi sanarak hayat tarzlarını din sandığı hurafelere göre şekillendirme yoluna gitmişlerdir. Bu duruma âmil sebeplerden biri de müsteşrik dediğimiz yabancı din mensuplarının islamı tahrip etmek adına kasıtlı olarak islama soktukları uydurma bilgilerdir. Bu insanların ana gayesi sadece dini baltalamak ve islamın özünde olmayan pek çok bilgiyi uydurma hadisleri ve pek çok darb-ı mesele dayandırarak dindenmiş gibi insanlara sunmalarından mütevvellittir.

Merdiven altında yürümenin şansızlık getirmesi,dört yapraklı yoncanın şans getirmesi,gökkuşağının geçildiğinde cinsiyet değişiceğine inanılması,kara kedi görmenin uğursuzluk getirmesi,isteğin olması için ağaçlara çaput bağlanması,geceleri tırnak kesmenin günah olması,yıldız kayarken dilek tutulması,tavşan ayağının şans getirdiğine inanmak,kafanıza kuş pislemesinin şans getireceğine inanılması,mezarlıklara çaput bağlanması,Allah’ın gökte olduğuna inanılması… Bu misalleri çoğatlak mümkündür.

Tarikat şeyhinin ayağının başkaları tarafından yıkanmasının kutsal sayılması,cemaat liderinin ağzını sildiği peçetenin kutsal sayılması,Hz.Havva’nın Hz.Adem’in kemiğinden yaratıldığına inanılması,dinin özünün değiştirilmesi noktasında yapılan tahribatlardan sadece bazılarıdır.

Bu tür dini baltalayan ve yıpratan adımlardan uzak durulması ve dinin özüne(asr-I saaadet)e dönülmesi Kuran ve sünnete tam anlamıyla bağlılık ve onu hayata tatbikle olur. İnsanımızı dindenmiş gibi görülen uydurma bilgilerden uzak tutmak önce din âlimlerinin sonrada tüm insanlığın yapması gereken hayırlı işler arasında olacaktır.
ETİKET :  

Tümü