Cenaze Namazı

.Cenaze namazında, cemaatle kılınan diğer namazların aksine,en son safta namaz kılanlar daha çok sevap alırlar.

10:34:53 | 2019-11-25
HÜSEYİN CETİN
HÜSEYİN CETİN      h.hoca.ank@hotmail.com

Cenaze namazı, Müslüman olarak Mü’min kardeşimize yaptığımız son insani ve dini  görevimizdir. Cenaze namazı farzı kifaye (bir kişinin yaptığında diğerlerinden sorumluluk düşer)ibadettir.Cenaze namazında, cemaatle kılınan diğer namazların aksine,en son safta namaz kılanlar daha çok sevap alırlar.

          Cenaze namazında imam cemaatin haklarını ölen kişiye helal ettirir, kendisi de vekaleten ölü adına hakkını helal eder. Bu durum İslam’a göre mümkün görülmemekle beraber ölünün haklarını cemaate helal etme ümididir. Cemaatin hakkını helal etmesi çok önemlidir.Çünkü Allah katında affedilmeyecek tek kusur kul hakkıdır.Gün gelecek kendisinin de aynı duruma düşeceğini unutmamalıdır.Yine de hakkını helal etmeyecekse cenazenin yakınlarıyla görüşüp bir şekilde helalleşmesi gerekir.Cenaze yakınlarının da bu durumu imama söylemeleri,kul hakkı olan varsa bizimle görüşsünler diye imama çağrı yaptırmaları yerinde olur.Helalleşme anında  hak,ya gerçekten helal edilmeli,ya da ölünün varisleriyle konu konuşulmalıdır. Toplumun içinde dıştan helal edilip,içten etmemek doğru olmaz.İslamda zahire göre hüküm verilir.Yani helal ediyorum denmişse karşıdaki insan için helalleşilmiş olur.Ölünün yakınları hak-hukuku olanlar bizimle görüşsün diye duyuru yaptırtmışlar da,hakkını olanlar görüşmeye gelmemişlerse vebal ölünün yakınlarından kalkmış olur.Hakkı olan kişi ölünün yakınlarıyla görüşmeyecekse erdemli olan davranış hakkını helal etmesidir.

           Bir kişi daha ruhunu teslim etmeden cennetlik mi cehennemlik mi olacağını bilir. Allah Kur’an-ı  Kerim’de şöyle buyurur: “Azrail iyi kulların  canını almaya geldiğinde selam senin üzerine olsun, yaptığın iyi amellerden dolayı cennete gir der”. Yine “Azrail (a.s) kötü insanların canını almaya geldiğinde “yaptığın kötü amellerden dolayı cehenneme gir der”.buyurmaktadır.

         Peygamberimiz kişi musallaya yatırıldığında  cehennemlik ise “beni götürmenin aceleniz nedir” diye bağırır. Bunu insanlar dışındaki bütün varlıklar duyar.

Cennete gidecek olanlar musallaya konulduğunda “gideceğim yere biran önce götürün” diye bağırır. Bunu insanlar dışındaki diğer mahlukatlar duyar, buyurmaktadır.

Bir kişi ölümünde mezara konulunca ruhu Allah’ın katına yükselir. Sonra tekrar mezardaki cesedine girer ve öldüğünü bilir.

Bu esnada sorgu melekleri Münker -Nekir gelerek:

Rabbin kim?

Peygamberin kim?

Dinin ve kitabın nedir? v.b. sorular sorar.

Kişi cennetlikse bu sorulara kolay bir şekilde cevap verir. Eğer cehennemlikse dünyadayken biliyor olsa bile burada bu soruların cevaplarını bilemez. Peygamberimiz şöyle buyurur. Bir kişi cennetlikse kabrinde bir pencere açılır. Ve gideceği yeri kıyamete kadar seyreder. Cehennemlikse de kabrinde bir pencere açılır. Ve gideceği yeri seyreder.

Sur’a üfürülüp kıyamet koptuktan sonra asıl hesap başlar. İnsanlar dünyaya imtihan için gönderilmeleri neticesi olarak yapıp ettikleri her şeyden hesaba çekilirler.

Kuran’da şöyle buyrulur. “Sağlarında ve sollarında oturan yazıcı melekler vardır.” “Kitabını oku! Hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter” denir.

                Cehennemliklere size dünyada iken bir kitap ve onu açıklayan peygamber gelmedi mi? denir. Onlar da evet geldi fakat biz yalanladık uyarıcılar (peygamberler)doğru söylemişler derler. Ve Allah’a bizi dünyaya gönder sana inanıp iyi ameller işleyerek geri dönelim derler. Onlara tadın azabı denir.”

Kur’an’da şöyle buyrulur.:”Cehenneme doldurur da doldururuz. Ve sorarız:

-Ey cehennem doldun mu?  Cehennem cevap verir:

-Daha yok mu?     Diye cevap verir.

O gün cehennem kininden nerdeyse kuduracak gibidir.Cehennemlikler için kaynar su ,irin ve dikenler vardır.

Cennetlikler için ise, bu dünya aklıyla hayal ettiğiniz ve edemediğiniz pek çok nimet vardır, der Kur’an.Orada insanlara verilecek olan en büyük nimet Kur’an’ın ifadesiyle Allah’ı görmektir.Peygamberimiz: “Nasıl birbirinize zarar vermeden,birbirinizi ezmeden ayı görüyorsanız,cennette Allah’ı öyle göreceksiniz” buyurmaktadır.İnsanın yeniden yeni donanımlarla dirileceği ve cennetin kendine göre kanunlarının olacağı düşünüldüğünde Allah’ı cennetliklerin görmesi pek tabiî ki doğaldır.En başta Allah’ın cennetliklere görüleceğine dair  konu ayetle sabittir.

           Tüm mü’minlerin Allah’ı görmeleri ümidiyle……
ETİKET :  

Tümü