Barış yanlısı NEBİ

Kelime yapısı itibariyle İslam,barış,esenlik demektir.Selam,Müslim,Müslüman kelimeleri aynı kökten türemiş olup,semantik olarak barış kelimesinin türevleridir. “Ku’an’da üsve-i hasene” buyrulduğundan Hz.Muhammed (s.a.v) Müslümanlar için en güzel örnektir

10:33:45 | 2019-11-25
HÜSEYİN CETİN
HÜSEYİN CETİN      h.hoca.ank@hotmail.com

Kelime yapısı itibariyle İslam,barış,esenlik demektir.Selam,Müslim,Müslüman kelimeleri aynı kökten türemiş olup,semantik olarak barış kelimesinin türevleridir. “Ku’an’da üsve-i hasene” buyrulduğundan  Hz.Muhammed (s.a.v) Müslümanlar için en güzel örnektir.Bizler için örnek alacağımız en önemli şahsiyet Nebiyyullah olduğuna göre O’nun barışçıl kişiliğiyle ilgili örnekler bize ışık tutacaktır.Peygamber efendimiz, daha genç yaşındayken, kendisine peygamberlik verilmeden Mekke’de yaşlıların içinde bulunduğu,peygamberliğinde şimdi böyle bir cemiyet olsa yine katılırdım dediği -Hılfu’l Fudul- Erdemliler Meclisine üye olmuş,haksızlığa uğrayanların haklarını korumuştur.

          Taif seferinde efendimiz, yollarına çalılar döşenmiş,taşlanmış olduğu halde,Cebrail a.s. gelerek istemesi halinde dağları Taiflilerin başına geçireceğini söylemiş,rahmet elçisi bu teklifi geri çevirmiştir. Peygamberimiz,cahiliye döneminde aralarında savaşın,kan davalarının hiç eksik olmadığı, Evs ve Hazreç kabilelerini hicretten hemen sonra barıştırmış,onları kardeş ilan etmiştir. Ayrıca Medine’deki gayr-ı Müslimlerle Medine sözleşmesi imzalamıştır.Müslümanların üç yüz beş,müşriklerin bin kişi olduğu,iman ile küfrün ilk savaşı olan Bedir savaşında esir düşen müşriklere eziyet ve çile çektirmemiş,onların ellerinin bağlanmasına dahi karşı çıkmış,okuma yazması olmayanları fidye karşılığında serbest bırakmış, okuma yazma bilenleri Mescid-i Nebinin bitişiğindeki Suffe denilen İslam tarihinin ilk mektebinde on müslümana okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakmıştır. 

        Ensar ve muhacir Kabe’yi ziyaret etmek istemeleri üzerine, içlerinde yanıp tutuşan bu isteklerini gerçekleştirmek için Medine yollarına düştüklerinde  Mekkeli müşrikler izin vermediler. İlk bakışta Müslümanların  aleyhine gibi görünen,bazı Müslümanların imzalamak yerine savaş yapalım diye gönül koydukları,ve ağacın altın beyat edenlerin kur’anda  övüldüğü,Müslümanlarla müşrikler arasında on yıl barış dönemi taahhüt eden Hudeybiye antlaşması imzalandı.Bu antlaşma karşı tarafın ihlaliyle bozulmuştur.Yine Kur’an’ın mucizevi özelliği olarak önceden fethi müjdelenen Mekke’nin fethinde peygamberimiz,öldürülme korkusu yaşayan müşriklere dokunulmayacağı, herkesin emniyette olduğu, kimseye zarar verilmeyeceği emrini  vermiştir.

          Bizlere  her konu örnek olan âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz.Muhammed(s.a.v.),ben Müslümanım deyen herkese  barış taraftarı olması yolunda da örnek olmuştur.Karıncayı dahi incitmekten korkan,kul hakkı ve vebal duygusu taşıyan Müslüman haksız yere cana kıyamaz ve kan dökemez,dökmemelidir. Malesef günümüzde İslam adına canlar hiçe sayılarak adeta katliam yapılımakta ve efendimizin örnek oluşu kale alınmamaktadır.

Kur’an’ ın ve sünnetin ruhunu  kavrayan ve ona uygun davranan Müslümanların sayısının çoğalması ve bilinçlenmesi temennisiyle…
ETİKET :  

Tümü